Podmínky pronájmu

 

Co potřebujete k půjčení techniky?

– 1x doklad od kontaktní osoby
– platba kauce + cena pronájmu splatná při předání techniky
– podepsání smlouvy o pronájmu

Nájemce je oprávněn si techniku vyzvednout po telefonické nebo písemné domluvě v provozní době v provozovně pronajímatele pokud se nedomluvil s pronajímatelem na místo doručení.

 

Doba pronájmu

Dobou pronájmu se rozumí období, které uplyne mezi dnem převzetí techniky nájemcem a dohodnutým dnem vrácení pronajaté věci včetně. Doba pronájmu se počítá ve dnech. Pokud vznikne v průběhu pronájmu požadavek na změnu (prodloužení) doby pronájmu, je toto možné jen na základě potvrzené objednávky.

 

Ceny

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za pronájem techniky nájemné určené v objednacím formuláři. Nejsme plátci DPH.

 

Kauce nebo zálohy

Pro nové zákazníky platí podmínka složit kauci, která je vypočítána z pořizovací ceny pronajatých věcí a to ve výši 5-15%.
Pro VIP zákazníky je možnost výpůjčky bez zálohy.
Díky přiměřěným zálohám se naši klienti chovají k technice slušně.

 

Storno objednávky

V případě zrušení závazné rezervace je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci 0-50% z ceny pronájmu a přihlíží se k velikosti a závažnosti objednávky. Příklad: Pokud zrušíte pronájem gopro kamery, tak žádný poplatek účtovat nebudeme. Pokud se ale zruší např. 14 denní pronájem filmové kamery týden před natáčením bez relevantního důvodu, tak se storno poplatku nevyhnete.